Chúng tôi là ai

Phần mềm quản lý độc quyền
từ Mona Media

Chúng tôi – Mona Media là công ty thiết kế website và lập trình phần mềm có gần 10 năm tuổi đời. Chúng tôi đã có nhiều thành công lớn trong làm web và làm phần mềm với sản phẩm hàng đầu là phần mềm quản lý nhà trọ Mona House, phần mềm nhập hàng Trung Quốc, các phần mềm cho doanh nghiệp và giờ đây chúng tôi phát triển ứng dụng này cho bạn – các chủ nhà đa năng.

Tham gia Affiliate
cho chúng tôi

TIẾP THỊ LIÊN KẾT VỚI:

  • Sản phẩm luôn đảm bảo tốt và hiệu quả, không làm mất uy tín của các publisher
  • Hoa hồng cực kì hấp dẫn cho mỗi giao dịch
  • Nâng cấp level của tài khoản affiliate theo điểm tích luỹ giao dịch
  • Vẫn tính hoa hồng khi khách tái kí hợp đồng hoặc mua sản phẩm khác